1. GODKENDELSE AF BETINGELSER

GIRLX.DK (“girlx.dk”) er et klassificeret annonceringswebsted (domæne), der giver uafhængige tredjepartsbrugere mulighed for at sende voksne-relaterede annoncer / rubrikannoncer og erotiske datingannoncer. Autoriserede annoncer daterer annoncer / annoncer for erotiske møder / annoncer for voksne virksomheder. Alle brugere, der automatisk besøger hjemmesiden, er underlagt følgende brugsbetingelser (“Vilkårene”). Ved at bruge tjenesten på nogen måde accepterer du at overholde betingelserne.
GIRLX.CH-administrationen har ingen forbindelse med annoncører eller er ikke ansvarlig for deres opførsel eller indholdet af annoncer. Vi er en brugergenereret platform for indholdshosting. Alt indhold værdsættes af uafhængige tredjepartsbrugere. Vi overvåger ikke, kontrollerer eller ændrer indholdet på nogen måde os selv. Den bruger, der viser indholdet, er ansvarlig for informationens lovlighed, nøjagtighed og gyldighed.
Uafhængige annoncører er den eneste kilde til alle annoncer, der vises på vores websted. Disse annoncører er udelukkende ansvarlige for produktionen af annonceindhold, inklusive, uden begrænsning, al tekst og billeder. Vi tillader annoncører kun at placere annoncer til informationsmæssige og uddannelsesmæssige formål. GirlX kontrollerer ikke, validerer, fører tilsyn, bekræfter, undersøger, godkender eller godkender noget af indholdet, informationen, dokumenterne, meddelelserne eller erklæringerne, der er offentliggjort af annoncører på vores websted.
GIRLX.DK har ret, men er ikke forpligtet, til nøje at håndhæve brugsbetingelserne og i tilfælde af ulovlig aktivitet vil give informationen til politiet. Vi har ret til at blokere, slette og slette indhold, der krænker vores brugsbetingelser.

2. ÆNDRINGER I DENNE AFTALE

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre, ændre eller på anden måde ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid. Disse ændringer træder i kraft efter offentliggørelsen. Du bør gennemgå denne aftale regelmæssigt for at holde dig underrettet om eventuelle ændringer. Du kan finde den seneste version af Betingelserne på:

3. INDHOLD

Du forstår, at alle beskeder, beskeder, tekster, filer, billeder, fotos, videoer, lyde eller andet materiale (“Indhold”), der er offentliggjort på, transmitteret via eller linket til GIRLX.DK, er personens eneste ansvar hos oprindelsen af dette indhold. Mere specifikt er du fuldt ansvarlig for hver enkelt artikel (“Vare”) af det indhold, du sender, sender via e-mail eller på anden måde stiller til rådighed gennem Tjenesten. Du forstår, at GIRLX.DK ikke kontrollerer og ikke er ansvarlig for det indhold, der stilles til rådighed på webstedet, og at du ved at bruge webstedet kan blive udsat for stødende, usømmelig, unøjagtig, vildledende eller på anden måde derudover , webstedet GIRLX.DK og indholdet, der er tilgængeligt via tjenesten, kan indeholde links til andre websteder, som er helt uafhængige af GIRLX.DK.GIRLX.DK s giver ingen repræsentation eller garanti for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller ægtheden af de oplysninger, der findes på et sådant websted. Din link til andre websteder er på din egen risiko. Du accepterer, at du skal vurdere og påtage dig alle risici forbundet med brugen af noget indhold, at du ikke kan stole på dette indhold, og at GIRLX.DK under ingen omstændigheder er ansvarlig for nogen måde for nogen Indhold eller for tab eller skade af enhver art, der følger af brugen af noget indhold, der er offentliggjort, sendt via e-mail eller på anden måde stillet til rådighed gennem tjenesten. Du anerkender det

GIRLX.DKvælger eller godkender ikke indhold, men at GIRLX.DK har ret (men ikke pligten) efter eget skøn til at nægte, slette eller flytte noget indhold, der er tilgængeligt via tjenesten, for overtrædelse af brevet eller ånden i betingelserne eller af anden grund.

4. INDHOLD, TREDJEPARTSSITER OG TJENESTER

GIRLX.CH-webstedet og det indhold, der er tilgængeligt via tjenesten, kan indeholde funktioner og funktionalitet, der kan linke til eller give dig adgang til tredjepartsindhold, der er helt uafhængigt af GIRLX.DK, herunder websteder, mapper, servere, netværk, systemer, information og databaser, applikationer, software, programmer, produkter eller tjenester og Internettet som helhed.
Dine interaktioner med organisationer og / eller enkeltpersoner, der findes på eller gennem Tjenesten, herunder betaling og levering af varer eller tjenester, og andre vilkår, betingelser, garantier eller repræsentationer, der er forbundet med sådanne transaktioner, er udelukkende mellem dig og disse organisationer og / eller enkeltpersoner. . Du skal gennemføre enhver undersøgelse, som du finder nødvendig eller passende, før du fortsætter med en online eller offline transaktion med nogen af disse tredjeparter.

5. ANMELDELSE OM KLAIMSKRAV

Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør krænkelse af ophavsretten, eller hvis dine intellektuelle ejendomsrettigheder er blevet krænket på en anden måde, skal du underrette GIRLX.DK-agenten om meddelelse ophavsretskrav eller anden krænkelse af intellektuel ejendom (“Agent”) til
copyright@girlx.ch

6. FORTROLIGHED OG VEDLIGEHOLDELSE AF INFORMATION

Din brug af GIRLX.CH-webstedet eller -tjenesten angiver anerkendelse og accept af vores privatlivspolitik. Du anerkender og accepterer også, at GIRLX.CH efter eget skøn kan bevare eller videregive dit indhold såvel som dine oplysninger, såsom e-mail-adresser, IP-adresser, tidsstempler og anden brugerinformation, hvis det er nødvendigt for at gøre det ved loven eller ved at tro i god tro, at sådan tilbageholdelse eller videregivelse med rimelighed er nødvendig for at: overholde den juridiske procedure; anvende betingelserne; reagere på påstande om, at ethvert indhold krænker tredjeparts rettigheder; reagere på klager over, at en tredjeparts kontaktoplysninger (for eksempel telefonnummer, postadresse) er blevet offentliggjort eller sendt uden deres samtykke eller i form af chikane; beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed for GIRLX.DK, dets brugere eller offentligheden.

7. GENNEMFØRELSE OG ANVENDELIG LOV

Webstedet GIRLX.DK administreres af et europæisk firma Infinity Rocket Ltd, registreret i Sofia, Bulgarien, 206102697. GIRLX.DK er vært i Schweiz og er derfor underlagt schweizisk lov. Vi overholder også de strengeste databehandlingsregler i Europa, Schweiz og Den Europæiske Union. Du accepterer, at enhver juridisk tvist kan løses af domstolene i Den Tjekkiske Republik, hvis du accepterer disse servicevilkår. Vi forsøger at hjælpe politiet på enhver mulig måde med at finde mennesker, der overtræder loven. For alle forespørgsler, send venligst support-e-mail til GIRLX.DK. Da offentliggørelsen af en profil er automatisk, og vi ikke kan verificere personen bag profilen, påtager du dig det fulde ansvar for det indhold, der er lagt ud. Du forstår, at din IP-adresse vil blive registreret, og hvis du offentliggør ulovligt indhold sendt til politiet. Du forstår, at hvis du bryder loven, vil alle oplysninger blive videregivet til politiet, og du kan blive holdt kriminelt ansvarlig, og GIRLX.DK har også ret til at anlægge sag mod dig.

Du accepterer ikke at offentliggøre, e-maile eller på anden måde stille tilgængeligt indhold:

a) som er ulovlig, fordømmende, truende, voldelig, trakasserende, ærekrænkende, injurierende, invasiv for andres privatliv eller som er skadelig for mindreårige på nogen som helst måde;
b) der repræsenterer et menneske, der beskæftiger sig med faktisk seksuel adfærd, bestialitet, sadistisk eller masochistisk mishandling eller børn eller viser kropsvæsker, seksuel omgang eller ubeskyttede tjenester
c) Hvem beskriver ulovlige tjenester eller salg af ulovlige artikler eller henviser til ulovlige tjenester (eksempler på ulovlige tjenester: tilbyder ubeskyttede seksuelle tjenester, henviser til “naturlige” eller ubeskyttede tjenester på nogen måde) enten henvise til ulovlige websteder eller klubber) og enhver anden overtrædelse af New Zealands love og regler
d) der inkluderer personlige eller identificerende oplysninger om en anden person uden deres udtrykkelige samtykke;
e) som er falsk, vildledende, vildledende, vildledende
f) der krænker nogen parts patenter, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder eller indhold, som du ikke har ret til at stille til rådighed i henhold til lov eller kontraktmæssige eller tillidsfulde forhold;
g) som udgør eller indeholder links til ulovlig prostitution / hallik
i) der reklamerer for ulovlig service eller salg af varer, hvis salg er forbudt eller begrænset af enhver gældende lov, nemlig schweizisk lov.
j) Dette drejer sig om hallik, menneskehandel, ulovlige former for prostitution
k) der indeholder oplysninger om en person under 18 år. Hvis du poster en sådan profil, har vi ret til at informere politiet og tage retssager mod dig!
l) som ikke er offentliggjort fra en IP-adresse i Schweiz, og hvis indhold ikke er dit, eller du ikke tager
m) Hvem har links til andre sider, der kan indeholde ulovligt indhold
n) Post enhver reklame for produkter eller tjenester, hvis brug eller salg er forbudt i henhold til nogen lov eller forskrift;
o) Overfør information, data, tekst, fil, link, software, chat, kommunikation eller anden ulovlig, falsk, vildledende, skadelig, truende, voldelig, invasiv, trakasserende, ærekrænkende, vulgær, uanstændig, materiel, ulovlig, hadefulde eller racemæssigt eller på anden måde kritisk, herunder, uden begrænsning, materiale af enhver art eller art, der tilskynder til adfærd, der kan udgøre en strafbar handling, indgå civilretligt ansvar eller på anden måde krænke lokal, statlig, provinsiel, national eller lokal lovgivning eller forskrifter gældende international lovgivning eller tilskynde til anvendelse af kontrollerede stoffer;
p) Brug webstedet til at engagere eller hjælpe en anden person eller enhed til at udøve svigagtig, voldelig, manipulerende eller ulovlig aktivitet. (deltage i kreditkortsvindel eller anden form for ulovlig aktivitet)
q) Du accepterer ikke at offentliggøre fotos af nøgne kønsorganer, fotos eller tekst, der kan betragtes som stødende eller i strid med New Zealands love. Den minimale længde på annonceteksten skal være 100 tegn.

8. BETALTE MEDDELELSER

Vi opkræver et minimalt gebyr for offentliggørelse af en profil. Vi opkræver muligvis et gebyr for publicering af indhold i bestemte områder af tjenesten. Gebyrer er adgangsgebyrer, der gør det muligt at få vist indhold i et bestemt område. Hver part, der poster indhold til tjenesten, er ansvarlig for indholdet og overholdelse af betingelserne. Alle betalte gebyrer refunderes ikke, hvis indholdet fjernes fra tjenesten for overtrædelse af brugsbetingelserne for overtrædelse af betingelserne.

Kreditkortbetalinger

GIRLX.DK behandler kreditkortbetalinger via en tredjeparts betalingsgateway. GIRLX.DK ser ikke dine kreditkortoplysninger, sikkerhedskode eller kortnummer. Alle betalinger behandles af en tredjepart og med størst sikkerhed.

Alle supportspørgsmål kan mailes til GIRLX.DK-teamet via kontaktsiden.

Betalinger med Paysafecard

Girlx.ch accepterer betalinger med Paysafecard, GIRLX.DK ser ikke din Paysafecard-PIN, transaktionen administreres og bekræftes direkte af Paysafecard. Opbevar din PIN-kode indtil bekræftelse af betaling med Paysafecard.

9. BEGRÆNSNINGER AF SERVICE

Du anerkender, at GIRLX.DK kan fastsætte grænser for brugen af Tjenesten, herunder det maksimale antal dage, i hvilket Indholdet opbevares af Tjenesten, det maksimale antal og størrelse på publikationer, e-mails eller andet indhold, der kan overføres eller gemmes af tjenesten, og hvor ofte du kan få adgang til tjenesten. Du accepterer, at GIRLX.DK ikke har noget ansvar eller forpligtelse til at slette eller undlade at gemme noget indhold, der vedligeholdes eller transmitteres af tjenesten. Du anerkender, at GirlX.ch forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller afbryde Tjenesten (eller dele heraf) med eller uden varsel, og at GirlX.ch ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for enhver ændring, suspension eller afbrydelse af Tjenesten.

10. TILGANG TIL TJENESTEN

GirlX.ch giver dig en begrænset, tilbagekaldelig og ikke-eksklusiv licens til at få adgang til Tjenesten til din personlige brug. Denne licens inkluderer ikke: (a) nogen indsamling, aggregering, kopi, duplikering, visning eller afledt brug af tjenesten eller nogen brug af data mining, robotter, edderkopper eller samling og udtrækning af lignende data til ethvert formål, undtagen med den udtrykkelige tilladelse fra GirlX.ch. En undtagelse, der er begrænset til punkt b), gives til internet-søgemaskiner og til ikke-kommercielle offentlige arkiver, der bruger disse værktøjer til at indsamle information til det eneste formål at sende hyperlinks til tjenesten, forudsat at de gør det hver for sig. fra en stabil IP-adresse eller en række IP-adresser ved hjælp af en let identificerbar agent og kompatibel med vores robots.txt-fil.

11. AFSLUTNING AF SERVICE

Du accepterer, at GIRLX.DK efter eget skøn har ret (men ikke pligten) til at slette eller deaktivere din konto, blokere din e-mail-adresse eller IP-adresse eller afslutte din adgang til eller brug af Tjenesten. (eller dele heraf) øjeblikkeligt og uden varsel og slette og kassere noget indhold i Tjenesten af en eller anden grund, herunder uden begrænsning, hvis GIRLX.DK mener, at du handlede inkonsekvent med bogstavet eller ånden i betingelserne. Derudover accepterer du, at GIRLX.DK ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart i tilfælde af ophør af din adgang til Tjenesten. Derudover accepterer du ikke at forsøge at bruge Tjenesten efter nævnte opsigelse. Afsnit 2, 4, 6 og 10-19 overlever ophør af betingelserne.

12. OPHAVSRETT

Tjenesten er beskyttet i videst muligt omfang tilladt i henhold til lov om ophavsret og internationale traktater. Indholdet, der vises på eller via Tjenesten, er beskyttet af ophavsret som et kollektivt værk og / eller samling i overensstemmelse med ophavsretlige love og internationale konventioner. Enhver gengivelse, ændring, oprettelse af afledte værker eller omfordeling af webstedet eller det kollektive værk og / eller kopi eller gengivelse af siderne eller dele heraf til en anden server eller placering til efterfølgende reproduktion eller omfordeling er forbudt uden det udtrykkelige skriftlige samtykke fra GIRLX.DK. Du accepterer endvidere ikke at gengive, kopiere eller kopiere indholdet af tjenesten uden det udtrykkelige skriftlige samtykke fra GIRLX.DK, og accepterer at overholde alle ophavsretlige meddelelser, der er offentliggjort på tjenesten. Du må ikke dekompilere eller adskille, reverse engineer eller på anden måde forsøge at finde kildekoden indeholdt i Tjenesten. Uden at begrænse det ovenstående, accepterer du ikke at gengive, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte til kommercielle formål noget aspekt af Tjenesten.

Selvom GIRLX.DK ikke hævder ejerskab af det indhold, som dets brugere offentliggør, ved at offentliggøre indhold i et offentligt område af tjenesten, giver du automatisk, og du repræsenterer og garanterer, at du har ret til at give, til GIRLX.DK er en uigenkaldelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, fuldt betalt, verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, udføre, vise og distribuere nævnte indhold og til at forberede værker, der stammer fra, eller indarbejde i andre værker, nævnte indhold, og til at give og autorisere underlicenser (på tværs af flere lag) af de foregående. Ved at offentliggøre indhold i et offentligt område af tjenesten giver du automatisk GIRLX.DK alle de rettigheder, der er nødvendige for at forbyde enhver sammenlægning, visning, kopi, duplikering, reproduktion eller efterfølgende udnyttelse af indholdet på tjenesten af enhver part for n uanset hvilket formål.

13. ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTI

Du er enig i, at brugen af webstedet GIRLX.CH OG TJENESTEN ER HELT PÅ DIN EGEN RISIKO. GIRLX.CH-SIDEN OG TJENESTEN LEVERES PÅ EN “SOM ER” ELLER “SOM TILGÆNGELIG” GRUNDLÆGGENDE, UTEN NOGEN GARANTI FOR NOEN VILKENDE. ALLE UDTRYKKELIGE OG IMPLICEREDE GARANTIER, INKLUDERENDE UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE-OVERENSKRIVELSE AF EJENDOMSRETTIGHEDER UDTRYKKELIG UDENHOLDES TIL BETYDELSE AF EXTENT BETINGELSE. GIRLX.CH FREMGANGSER ALLE GARANTIER FOR SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, TIDLIGHED, AKKURACITET OG YDELSE AF GIRLX.CH-WEBSTEDET OG TJENESTEN I FORBINDELSE MED LOVSTYRET, DER ER tilladt ved lov. GIRLX.CH fralægger sig i videst muligt omfang, der er tilladt af loven, nogen garanti for andre tjenester eller varer, der er modtaget gennem GIRLX.CH-WEBSTEDET ELLER SIDER ELLER SERVICE, ELLER TILGÆNGELIGT Gennem link på GIRLX-webstedet. GIRLX.DK fralægger sig enhver lov, der er tilladt ved lov, i forbindelse med virusser eller andre skadelige komponenter i forbindelse med webstedet GIRLX.DK ELLER TJENESTEN.

14. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

UNDER IKKE OMSTANDIGHEDER GIRLX.CH S VIL HJÆLLES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, UHÆLLES ELLER FOLKSKADELIGE SKADER (SELV SIGIRLX.CH ER ANBEFALET TIL MOMENTLIGE SKADER). CHOU AF TJENESTEN, AT SKADERNE RESULTATER FRA BRUG ELLER MISBRUG AF SITEGIRLX.CHOU AF TJENESTEN, OM MANGLENDE AT BRUGE LEGIRLX.CH WEBSTED ELLER TJENESTEN ELLER INTERRUPTION, SUSPENSION, ÆNDRING, ÆNDRING ELLER AFSLUTNING AF SITEGIRLX.CH ELLER TJENESTEN. SOM EN BEGRÆNSNING Gælder også med hensyn til skader, der opstår fra grunden til andre tjenester eller produkter, der er modtaget gennem GIRLX.CH-SIDET ELLER TJENESTEN ELLER ELLER LINK PÅ GIRLX.DK-SIDET, SOM GODT AF RIMET NOGEN OPLYSNINGER ELLER RÅD, DER MODTAGES GEM SITEGIRLX.CH ELLER TJENESTEN ELLER EVENTUELT LINK PÅ GIRLX.DK SITE. Disse begrænsninger gælder for den i videst muligt omfang tilladte lov.

15. GENEREL INFORMATION

Betingelserne udgør hele aftalen mellem dig og GIRLX.DK og regulerer din brug af Tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og GIRLX.DK. Betingelserne og forholdet mellem dig og GIRLX.DK styres af nederlandske love uden hensyntagen til dens bestemmelser om lovkonflikt. GIRLX.DK manglende evne til at udøve eller anvende enhver ret eller bestemmelse i Betingelserne udgør ikke et afkald på denne ret eller denne bestemmelse. Hvis en kompetent domstol viser, at en bestemmelse i Vilkårene er ugyldig, er parterne alligevel enige om, at retten skal bestræbe sig på at give virkning fra parternes intentioner, som det afspejles i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i betingelserne forbliver i kraft. fuld styrke og effekt. Du accepterer, at uanset lov eller modstridende lov, skal enhver påstand eller handling, der skyldes eller relateres til brugen af Tjenesten eller Betingelserne, indgives inden for et (1) år efter fødslen af dette kræve eller sagsøge eller være for altid forbudt.

16. VOLATION AF BETINGELSER OG LYKVIDERETE SKADER

Rapporter enhver overtrædelse af Betingelserne ved at rapportere publikation (er) til gennemgang eller ved at kontakte os.
Vores manglende evne til at handle i tilfælde af en krænkelse fra din side eller fra tredjepart frafalder ikke vores ret til at handle i tilfælde af efterfølgende eller lignende overtrædelser.
Du forstår og er enig i, at fordi det ofte er vanskeligt at kvantificere skader, hvis det bliver nødvendigt for GIRLX.DK at fortsætte en retssag for at håndhæve disse betingelser, bliver du forpligtet til at betale GIRLX.DKfølgende beløb som skader, som du accepterer som rimelige skøn over GIRLX.DK skader for specificerede overtrædelser af disse betingelser:

re. Hvis du offentliggør indhold i strid med andre betingelser end dem, der er beskrevet ovenfor, accepterer du at betale hundrede euro (300 €) til GIRLX.DK for hvert element, der offentliggøres. Efter eget skøn kan GIRLX.DK vælge at udsende en advarsel inden vurderingen af skaden.
Ellers accepterer du at betale de faktiske skader på GIRLX.DK, i det omfang disse faktiske skader med rimelighed kan beregnes. Uanset enhver anden bestemmelse i disse betingelser forbeholder GIRLX.DK sig ret til at anmode om kompensation for den specifikke opfyldelse af enhver betingelse indeholdt i disse betingelser eller et foreløbigt eller permanent påbud mod overtrædelse af en sådan betingelse eller til fordel for udøvelse af enhver magt tildelt i disse betingelser eller enhver kombination deraf.

17. VERIFIKATION AF BILLEDER OG PROFILER

GIRLX.DK leverer en valgfri billedverifikationsprocedure, hvis annoncøren ønsker at bekræfte deres fotos. Annoncører, der ønsker at deltage i billedverifikationen, skal angive et bekræftelsesfoto / -billede. Verifikationsfoto skal vise identificerende funktioner, der matcher annoncørens fotos. Nogle af de identificerende funktioner, som du kan bruge, er nogle eller alle af følgende (uden begrænsning):
et foto, der viser tøj eller lingeri, der matcher annoncørens fotoseanse; et foto, der viser annoncørens krop, der matcher kropsstilen i annoncørens profilbilleder; og et foto, der viser forskellige genstande som tatoveringer, piercinger osv.